INVENTARLISTE
Vår inventarliste på Stokke bibliotek. Du er velkommen til å ta en tur for å se i vårt utvalg av slektsrelaterte informasjon. Vi har også bærbare mikrofilmlesere. Disse kan medlemmene låne med seg hjem får så å lete i kirkebøker.

Bygdebøker:

Andebu Bygdebok av Lorens Berg.

Andebu Bygdebok, bind 1 til 3.

Nore Uvdal Bygdebok, Bind 1 til 6.

Nøtterøy Bygdebok av Lorens Berg.

Nøtterøy Bygdebok bind 1 og 2.

Røyken Bygd før og nu. av A. Killingstad, 1928.

Sandeboka, Bygdebok for Sande i Vestfold, 1939.

Sandeherred Bygdebok av Lorens Berg.

Sandsvær historie Bind 1 til 6.

Stokke Bygdebok av Lorens Berg.

Stokke Bygdebok, Tilleggshefte av Stokke kommune.

Strømm Bygdebok bind 1 og 2.

Svelvik Historie.

Andre foreninger:

DIS, Slekt og Data, Nr. 1, 1996 til nr. 2, 2000.

DIS, Medlemsmatrikkel 1997.

Gränsbygdens Släktforskare, Gräns.posten nr. 38, Dec. 1999 og nr. 39, Mars 2000.

Eiker Historielag 1963-71-82-85-86.

Langs Lågen, 1981- 1997.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift fra 1988-1998.

Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening.

Medlemsblad for Ringerike Slektshistoriegruppe, Nr. 1, Desember 1991, Årgang 1.

Medlemsblad for Ringerike Slektshistoriegruppe, Nr. 1, Mai 1992.

Medlemsblad for Ringerike Slektshistoriegruppe, Nr. 2, Desember 1992.

Medlemsblad for Ringerike Slektshistoriegruppe, Nr. 1, April 1993.

Medlemsblad for Ringerike Slektshistoriegruppe, Nr. 2, Desember 1993.

Medlemsblader fra Rogalands Arkeologiske forening.

Røyken Historielag.

Østfold Historielag, Runar nr. 1-2000.

Slekter:

Av samme rot. av Ragnar Berg, bind 2.

Notater om Fevang-slekten.

Fjedstad - Slekten fra Gjerdrum.

Hagatæl, Hagens slekt.

Notater om en Hagtvedt-slekt.

Hallingslekter av Botolv Baklien.

Halvard Gråtopp og hans etterslekter.

Hurumslekten Holtenæs-Tofte, Gustav Heber, 1942.

Familien Lundh.

Sandsvær Slekter. av Bjørn Piro, 1981.

Slekten Skaar.

Stamtavle - Garmann - Schanche - Krohn og Hopstock, 1876.

Våre Forfedre. av Mogens Bugge.

Ætt og Heim 1949 til 1975.

Sjøfart:

Diverse om Skibsfart og Hvalfangst.

Hefter i Div. om Skibsfart og Hvalfangst:

Med silkesjal i Leddiken, Særtrykk av Vestfold Minne.

Kongshaugen på Gokstad av Asbjørn Bakken.

Noen problemer i den moderne hvalfangsts historie av Joh. N. Tønnessen.

Båtbyggeriet i Jordfalldalen av F.M. Treschow.

Hva Osebeghaugen gjemte av A. Ljono.

Litt om arbeidet med å bestemme bardehvalenes alder av Åge Jonsgård.

Norsk hvalfangst 100 år av Asbjørn Bakke.

Tønsbergs sjøfart gjennom 100 år av Erling Eriksen, 2 eks.

Førstereisgutten av Erling Eriksen.

Folketro på hvalfangst av Erling Eriksen.

Aktiv hvalfangst i Norden i gammel tid av Osvald Martinsen.

«Pelagos» ex «athenic» av Knut Berg.

Tonszbergisz Byerätt, Schrevitt anno 1614.

Skib og sjøfolk.

Hval og hvalfangst, Vestfold minne 1964.

Diverse kilder:

Perm: Inneholder div. notater fra kirkebøker og skifteprotokoller fra Eiker.

Brev fra Sohan Storm i tiden 1755-61.

Tingbok Ringerike, 1652-1653, 1658-1660, 2 eks.

Hefte: Folketellingen 1801 for Sandefjord.

Tingbok for Finnmark 1620-1633, Oslo 1987.

Skattematrikkelen: Akershus,

Hedmark,

Oppland,

Buskerud,

Østfold,

Rogaland,

Hordaland,

Telemark,

Sogn og Fjordane,

Vestfold,

Møre og Romsdal,

Sør-Trøndelag,

Nord-Trøndelag,

Nordland,

Troms og

Finnmark.

Klåstadskipet av Arne Emil Christensen jr. og Gunnar Leiro. (Perm)

Voss Tingbok 1683-1685.

Perm: Lier Bygdebøker I - IV.

Perm: Lier Dødsfall.

Norske Bygder, bind 2.

Diverse notater om gårder i Vestfold og uttale på disse.

 

Hefter i Div. Historie:

Hefte om Vestfold.

Norske Kvinners Nasjonalråd, 1956-1959.

Tønsberg Kvinneråd gjennom 50 år, 1908-1958.

Dukker i Vestfold, 1850-1950.

Billedhuggeren Carl E. Paulsen.

Hefte: Vestfold Historielag 40 år, 1923-8. Des.-1963.

Jarlsberg Hovedgård.

Vestfold, Historiske steder.

Fra Vestfolds fortid.

Godser og storgårder i Vestfold.

Fornminner i Rogaland.

Vestfold Historielags Småskrifter, 2 eks.

Vallø Glassverk.

Botne Historielag, 40 år, 1927-10.mai-1967.

I Grevens tid.

Katalog over samlingene i Tønsbergs Museums arktiske og etnografiske avdeling.

Sykdom og skader i Middelalderen.

Vestfold Kongene.

Ordspråk fra Sandar.

Gamle bryllupsskikker i Vestfold.

Historier om Vestfold:

Sandar Sparebank gjennom 100 år.

Sogningane og fjordingane i Vestfold.

Vestfoldmål av Ole Bråvoll.

Prest og Bonde av Asbjørn Bakke.

Vestfold Historie 1671 - 1821.

Jarlsberg og Larviks Amt. 1814 - 1914, Økonomisk utvikling.

Permer:Kommunejubileet, 1837 - 1937, Hof Kommune.

Meieribruket i Vestfold 1860 - 1960, Eivind Wekre.

Vestfold Minne 1924-1987.

Særtrykk av Vestfold Minner: For første gang av Asbjørn Bakke.

I Grevens tid av Asbjørn Bakke.

Kunsten at lyve lodret.

Trekk fra Nøtterøys historie.

Farrisdammen.

Linje- og vendekredsdåb på N. og D. skibe.

På Rossanes til Amundrød.

Historier om andre steder:

Hefte: Ringerike, 1988. 2 eks.

Sandsværs saga, T. O. Gran.

Flaa Hallingdal 1920.

Røros Boka, Bind 4, Bind 5.

Skiensfjordens Polytekniske forening, 50 år.

Modums Historie bind 4 til 7.

Ættesoge for Gudbrandsdalen bind 1 til 3.

Adressebøker:

Telemark Fylkes Adressebok 1953-1954.

Telemark Fylkes Adressebok 1955-1956.

Kristiania Adressebok 1895.

Skolehistorie:

Norske Skolefolk, Dreyer, bind 2.

Norske Skolefolk.

Om Slektsforskning:

Diverse notater om gårder i Vestfold og uttale på disse.

Faglitteratur fra Stavanger Bib.

Hvem er hvem i Nordens erhverv, Danmark.

Svenske kilder:

Kville vigelseregister 1904-1920, Perm fra Sverige.

Gränsbygden Slektsforskare s medlemshefte: Gräns-Posten nr. 4, 1988 6, 1989 7, 1990 9, 1990 10,1990 13,1991 15,1992 16,1992 17,1993 18,1993 19,1993 20,1994 21,1994 22,1994 23,1995 24,1995 25,1995 26,1996 27,1996 28,1996 29,1996 30,1997 31,1997 32,1997 33,1998 34,1998 35,1998

Kirkebøker på Mikrofilm:

Vestfold Fylke:

Andebu Mini., 1623-1878

Andebu Klok., 1815-1882

Andebu Klok., 1901-1930

Borre Mini., 1710-1896

Borre Klok., 1852-1920

Åsgardstrand Mini., 1878-1892

Åsgårdstrand Klok., 1815-1851

Åsgårdstrand Klok., 1907-1920

Nykirke Klok., 1842-1892

Åsgårdstrand Lysb., 1850-1861

Botne Mini., 1707-1877

Botne Klok., 1854-1915

Hillestad Klok., 1861-1917

Brunlanes Mini., 1766-1877

Brunlanes Klok., 1814-1834

Tanum Klok., 1866-1921

Berg Klok., 1866-1928

Kjose Klok., 1866-1922

Kjose Lysb., 1834-1841, 1908-1918

Hedrum Mini., 1751-1880

Hedrum Klok., 1902-1915

Kvelde Klok., 1787-1835, 1902-1920

Hof Mini., 1704-1877

Hof Klok., 1814-1844, 1859-1930

Vassås Klok., 1860-1877

Holmestrand Mini., 1814-1901

Holmestrand Klok., 1814-1923

Horten Mini., 1855-1877

Horten Klok., 1855-1926

Lardal Mini., 1704-1880

Svartstad Klok., 1864-1916

Hem Klok., 1864-1922

Styrvol Klok., 1859-1918

Larvik Mini., 1814-1883

Larvik Klok., 1785-1923

Langestrand Mini., 1779-1856

Langestrand Klok., 1818-1919

Nøtterøy Mini., 1686-1893

Tjøme Mini., 1865-1878

Nøtterøy Klok., 1860-1909

Tjøme Klok., 1844-1859, 1856-1874

Ramnes Mini., 1732-1877

Vivestad Klok. 1813-1847, 1869-1924

Ramnes Klok. 1848-1911

Fon Klok., 1869-1923

Sandar Mini., 1709-1882

Sandar Klok., 1814-1835, 1900-1922

Sande Mini., 1753-1903

Sande Klok., 1814-1918

Sandefjord Mini., 1873-1879

Sandefjord Klok., 1885-1903

Sem Mini., 1702-1877

Slagen Mini., 1702-1814

Slagen Klok., 1814-1877

Sem Klok., 1877-1924

Slagen Klok., 1877-1913

Stavern Mini., 1756-1877

Stavern Klok., 1817-1909

Stokke Mini., 1717-1883

Strømm Mini., 1861-1899

Svelvik Mini., 1878-1899

Svelvik Klok., 1861-1888

Strømm Klok., 1889-1927

Svelvik Klok., 1889-1928

Tjølling Mini., 1670-1876

Tjølling Klok., 1814-1835, 1895-1918

Tjøme Mini., 1879-1900

Tjøme Klok., 1901-1920

Vår frue/Tønsberg Mini., 1688-1899

St. Laurentii/Tønsberg Mini., 1690-1809

St. Laurentii/Tønsberg Klok., 1813-1912

St. Laurentii/Tønsberg Lysb., 1849-1856

Våle Mini., 1693-1877

Undrumsdal Mini., 1774-1814

Undrumsdal Klok., 1814-1874

Våle Klok., 1874-1893

Undrumsdal Klok., 1874-1891

Undrumsdal Forl., 1733-1799

Buskerud:

Bragernes Konf./Vigde, Mini., 1898-1909

Eiker Haug Klok., 1915-1924

Fiskum Klok., 1913-1927

Flesberg Konf., 1835-1841

Hol Klok., 1900-1919

Hole Tyristrand Mini., 1878-1891

Hole Tyristrand Klok., 1901-1916

Hole Klok., 1905-1924

Hole Tyristrand Lysb., 1843-1868

Hole Forl., 1855-1904

Hurum Mini., 1715-1908

Hurum Klok., 1816-1922

Holmsbu Klok., 1901-1925

Hønefoss Klok., 1888-1925

Nedre Eiker Klok., 1873-1880

Nes Klok., 1900-1925

Norderhov Lunder Lysb. 1872-1895

Røyken Mini. 1814-1832

Sigdal Mini., 1879-1887

Skoger Mini., 1746-1884

Skoger Klok., 1814-1845, 1860-1880, 1900-1927

Konnerud Klok., 1748-1795

Strømsgodset Klok., 1860-1926

Strømsø Mini., 1677-1899

Strømsø Tangen Mini., 1725-1843

Strømsø Tangen Klok., 1815-1829, 1877-1896

Strømsø Tangen Lysb., 1836-1921

Strømsø Tangen Forl., 1752-1857

Strømsø Tangen Klad., 1890-1893, 1896-1904, 1907-1915, 1921-1925

Ådal Viker Klok., 1840-1920

Ytre Ådal Klok., 1862-1898

Ål Mini., 1825-1848

Telemark:

Folketellingen fra 1801:

Folketellingen fra 1801 i perm:

Sande

Hof

Lardal

Botne

Våle

Ramnes

Borre

Sem

Nøtterøy

Skoger

Stokke

Andebu

Sandherred

Hedrum

Tjølling

Brunlanes

Larvik

Fredriksværn

Tønsberg

Sandsvær

Folketellingen fra 1865 i perm:

Sandar

Sandefjord

Sande

Hedrum

Svelvik

Strømmen

Fredriksværn

Ramnes

Borre

Tjølling

Andebu

Botne

Nøtterøy

Tønsberg

Åsgårdstrand

Horten

Holmestrand

Våle

Hof

Skoger

Larvik

Lardal

Brunlanes

Sem

Stokke

Folketellingen fra 1875 i perm:

Sandar

Sandefjord

Folketellingen fra 1900 i perm:

Sandar

Deler av Sande

Sandefjord

Larvik

Strømmen

Skoger

Hof

Botne

Våle

Borre

Hedrum

Lardal

Fredriksværn

Svelvik

Holmestrand

Horten

Åsgårdstrand

Tønsberg

Ramnes

Andebu

Stokke

Sem

Nøtterøy

Tjøme

Tjølling

Brunlanes