Huvudsida
Företagsinfo
Beställ produkter
Skeppsbyggnad
PC Program
Tekniksidor
Till Salu !
Länkar
Frågor
Förslag / Ideér

Nyheter


Star Stream Shipping AB

KabeldragningEnkla grundregler för snygga och fungerande kabeldragningar, tips om kablar och metoder.På denna sida skall vi tills vidare enbart tala om 12 & 24V system då 380/220V AC kräver lite annat, vi återkommer till detta senare.

När vi pratar polaritet här så pratar vi om minus (-) och plus (+). Jord är ett begrepp som hör hemma på ett annat plan vad gäller fartyg.
Vi skall ta upp det oxå.
Vid alla kablar och detaljer anges normbeteckningen inom parentes, lär Dig dessa så blir det inte så trångt på ritningarna.

Några enkla grundregler:

 • Använd enhetliga färger, d.v.s. Svart (sv) för minus (-)  Rött (rö) för plus (+) vad gäller alla matningskablar. För signalkablar kan man använda ex.vis Grå (gå) eller annan valfri färg. Signalkablar är kablar som vidarebefordrar information. T.ex. givarekabeln från oljetrycksmätaren. Den ger visserligen en minussignal men en varierande sådan. Får alltså inte användas som minuspunkt.
 • Köp professionella kabelmärkningar, det är ovärdeligt vid felsökning och ändringar i systemet. Dessa kostar inte många kronor men är värda hur mycket som helst. Det finns fler sätt att märka på , ex.vis ett tresiffrigt nummer där första siffran talar om vilken grupp av kablar det gäller, Exempel 311 där trean står för motorinstrument och elvan för kabelnumret. Eller hur Du själv vill lägga upp det.

          Enkelt att hitta rätt med märkning!         Snyggt och prydligt, eller?                          

 


 • Gör flödesritningar innan Du börjar, skriv ned alla förbrukare som Du räknar med  skall finnas i systemet. Allteftersom Du kopplar in dem bockas de av.
 • Använd rejält tilltagen kabelarea när Du drar till olika ställen, är Du osäker så lägg på en extra grov kabel. Glöm hur det ser ut i Din bil, det är ett billighetssystem för att spara vikt och pengar som till 75% är underdimensionerat, på ett fartyg skall kabeldragningen hålla mer än några år.
 • Använd Abikoskor om Du kan ansluta med dessa och köp en riktig tång. Glöm sockerbitar och annat krimskrams.
  Anslutningsplintar för starkström är det som gäller.
 • Säkra av alla matningskablar, även de grövsta. En kortsluten startmotorkabel på ett batteripaket på 24V 360Ah blir glödröd på tre-fem sekunder. Använd moderna automatsäkringar för 220V, finns i alla strömvarianter. Glöm gamla elcentraler med porslinssäkringar!


När det gäller dimensionering kan följande beaktas:

 • VHF och NMT telefon drar ca 8-10A vid sändning och 12 V matning, det fordrar en kabelarea på minst 4 kvmm vid kortare  kabellängd än 5 meter, har Du längre kabeldragning skall det vara minst 6kvmm helst 10 kvmm. Vid ett spänningfall från nominell spänning på 12,8V till 11,8V faller uteffekten med 30-35%.
 • Moderna radaranläggningar av småbåtstyp klarar sig med samma matning som ovan. Men en 24V strutradar eller större anläggning skall ha 16 kvmm. Glöm ej att varje förbrukare skall ha separat minuskabel.
 • En däcksbelysning med 5 stycken 40W lampor på 24V förbrukar alltså 5x40=200W vilket motsvarar  8,33 Ampere.
  Lämplig kabelarea är alltså 4kvmm fram till lampcentralen och därefter 2,5 kvmm till varje lampa.
 • GPS, Logg och instrument klarar sig utmärkt på 2,5 kvmm. Använd aldrig mindre än 2,5 kvmm till förbrukare annat än instrument.

Jordning

Ett fult ord i fartygssammanhang, men ibland nödvändigt. Elsystemet ombord får aldrig ha minuspolen ansluten till skrovet, detta gäller naturligtvis även pluspolen.
Galvaniska strömmar uppstår ofelbart vid jordfel och äter snabbt upp metallen även om Du har offeranoder. Propellrar, axlar, och roder är det som brukar stryka med först.
Jordning måste man dock ha för andra ändamål, ingen radio fungerar som den skall utan jordning, ofta behöver även radarn vara jordad.

Detta förutsätter följande:

 • Att man ordnar en central jordpunkt i skrovet med en rostfri M8 bult och en 10kvmm kabel Gul/Grön (g/g) som dras till en central jordplint. (Får ej kopplas ihop med elsystemet!)
 • Att den radio eller radar som skall jordas har flytande likströmsjord, d.v.s. att jorden är galvaniskt skild från matningsspänningen.Kontrollera detta genom att Ohmmäta mellan apparatens jordskruv och minuspolen.
 • Tänk på att en bilstereo inte är konstruerad så, vilket innebär att när Du satt fast radioantennen i styrhytten eller masten har Du likströmsjordat hela fartyget på sämsta tänkbara sätt via antennkabelns skärmstrumpa som har minusanslutning i bilstereon.
  Tillverka fästen i nylon eller plast som isolering.

Viste Du att:

 • 12 och 24V systemet i en bil eller ett fartyg faller under starkströmsföreskrifterna då strömstyrkan på anläggningen överstiger 50A.
 • Ett bilbatteri vid kortslutning eller extrem belastning kan utveckla flera tusen ampere under en lång stund. Oftast begränsas tiden av att batteriet exploderar.

Åter till El & Elektronikmenyn


 • Tipsa en vän

 • Telefon: +46(0)8 660 11 74 Telefax: +46(0)8 660 11 74 E-post: star.stream.shipping@telia.com