Arena-IKT tilbyr kurs og konferanser opp mot til IKT og digitale læremidler. Arena-IKT produserer også digitale læremidler for IKT-servicefag, Data og elektronikk og Service og samferdsel. Vi har en komplett digital læringsarena gjennom vårt LMS "Moodle"
Hovedside
-Data og Elektronikk Vg1
-IKT-servicefag Vg2 - Vg3
Service og samferdsel Vg1
Produktnr.BeskrivelsePris eks. mva
100003
IKT-servicefag Vg2 Elevlisens pr skoleår min 8 elevlisenser

Brukerlisens for 1 elev for 1 skoleår - Digital nettbok for alle programfagene i IKT-serivefag Vg2. Temaer er Maskinvare, Programvare, Nettverk, Bruker- & Drift, Virksomhetsstøtte og Dokumentasjon. Fagstoffet er vevd sammen med ulike typer oppgaver og elevaktiviteter.

Pris eks. mva Kr 476
100004
IKT-servicefag Vg2 ELEVLISENS ved kjøp av 1- 7 lisener
Brukerlisens for 1 elev for fagene Bruker- og driftsstøtte, Drift og vedlikehold og Virksomhetsstøtte.
Pris eks. mva Kr 788
100006
Lærerlisens IKT-servicefag vg2 pr år (min. 8 elevlisenser)

Lisens for lærer der han får tilgang til alle sine elever. Digital læringsarena med alt fagstoffet, dokumentasjon, elektronisk klasserom med mulighet til å se elevaktiviten og gjøre underveisvurdering.

Pris eks. mva Kr 680
100007
Lærling Læringsarena for IKT-servicefag Vg3 2 år

Lisens for hele læretiden - 2 år. Digital læringsarena med fagstoff, dokumentasjon for lærlingen, elektronisk klasserom fagområdet, digital opplæringsbok, informasjonskanal, digitale mapper med mulighet til underveisvurdering. Dekker fagene på Vg3 Systemdrift og systemovervåking, Bruker- og driftsstøtte og Tjenesteutvikling.

Pris eks. mva Kr 680
100008
Fagleder Læringsarena IKTservicefag Vg3 for 2 år

Lisens for hele læretiden - 2 år. Digital læringsarena med alt fagstoffet fra VG2 IKT-serivefag, læreplanmål og dokumentasjon for lærlingen, informasjonskanal og elektronisk klasserom for fagledere i fylket, digital opplæringsbok og digitale mapper med mulighet til underveisvurdering.

Pris eks. mva Kr 680
100009
Lærerlisens IKT-servicefag vg2 pr. år - uten elevlisenser
Brukerlisens for 1 lærer for 1 skoleår - Digital nettbok for alle programfagene i IKT-serivefag Vg2. Temaer er Maskinvare, Programvare, Nettverk, Bruker- & Drift, Virksomhetsstøtte og Dokumentasjon. Fagstoffet er vevd sammen med ulike typer oppgaver og elevaktiviteter.
Pris eks. mva Kr 1 436