Steglet Blomster

Bruk av gjødsel og kalk

PLEN

I april/mai bør det gjødsles med 5-6 kg hagegjødsel pr 100 kvm plen. Rundt 20.juni bør plenen gjødsles med1-2 kg kalksaltpeter (sommergjødsel) pr. kvm., slik at den blir grønn og frodig.

Kalk regulerer jordas PH-verdi (surhetsgrad) og er viktig for at jorda skal være i balanse. Gressplanter er ikke spesielt kravstore, men veksten er best når jorda er svakt sur (PH 5,5 – 6,5). Kalk med 7-10 kg pr. 100 kvm. plen. Mose kommer i plenen når det er skyggefullt, jorda er sur eller for næringsfattig og fuktig. En annen grunn kan være at plenen blir klippet for kort. Ved sterke angrep av mose bør mosefjerner benyttes. Dette er et pulver som består av jernsulfat og gjødselstoff. Rak vekk den tørre mosen med jernrive. Ved behov fylles det på med noe veksttorv som blandes inn i jorda. Så deretter med nytt plenfrø. Etter kort tid vokser plenen seg igjen frisk og grønn.

Normalt må jorda gjødsles og kalkes ved nyanlegging. Bruk 8-10 kg hagegjødsel/fullgjødsel og  10-25 kg kalk pr. 100kvm.

 

PLANTEFELT OG BLOMSTERBED

Roser er en næringskrevende plante og trenger 70-100 g fullgjødsel pr. kvm eller 3-5 l med hønsegjødsel eller kukompost pr. kvm. Rosene bør gjødsles 2-3 ganger, men ikke senere enn begynnelsen av juli slik at man sikrer en god overvintring.

Sommerblomster trenger mye næring, 50-75 g gjødsel pr. kvm. Dette kan også kombineres med kukompost om våren og ettergjødsling med kalksaltpeter i juli. For stauder kan det blandes inn kukompost om våren og ettergjødsling med kalksaltpeter i juli.

Surjordsplanter som rhododendron, erica og hageblåbær tåler gjødsel, men ikke kalk og kalksaltpeter. Det bør derfor brukes rhododendrongjødsel til disse plantene.

Plantefelt med bark har høyt næringsbehov, det bør derfor tilføres gjødsel punktvis rundt plantene.

 

KJØKKENHAGE

Man bør unngå å plante de samme grønnsakene på samme sted år etter år. Kukompost tilfører jorda nyttige bakterier og et rikt mikroliv. Kalk er viktig i kjøkkenhagen. Ved grunngjødsling om våren kan det blandes inn 10 kg hagekalk pr. 100 kvm. ved behov. Det er spesielt nødvendig med kalk hvis du skal dyrke kålvekster. En kalkrik jord motvirker dannelse av klumprot. Kravfulle vekster som kål og purre krever 70-100 g hagegjødsel om våren og 50-100 g  kalksaltpeter i løpet av vekstsesongen. Andre vekster som salat og gulrot trenger 50-80g hagegjødsel pr. kvm før såing og en ettergjødsling med 20-30 g hagegjødsel eller kalksaltpeter i løpet av vekstsesongen. Poteter og lagringsgrønnsaker kan ha nytte av en sen gjødsling.

 

BÆRBUSKER OG FRUKTTRÆR

Grunngjødsling om våren og overgjødsling om sommeren er nok for disse plantene. Gi 0,5-2 kg hagegjødsel pr. frukttre om våren og 50g kalksaltpeter pr. kvm midt på sommeren. Bærbusker trenger 30-50g hagegjødsel pr. kvm om våren og samme mengde kalksaltpeter om sommeren. Jordbærplanter gjødsles med 20 g hagegjødsel pr. kvm før planting og etter høsting.

Frukttrær og bærbusker som er plantet på gressplen trenger ikke noe mer gjødsel enn det som blir gitt til plenen.

 

Steglet BlomsterNettstedskart